Objednávkový formulář.

5 + 14 =

Stornovací podmínky- chata Julie:

* dříve než 65 dnů před nástupem – 15% z celkové částky za pobyt
* od 64 do 31 dnů před nástupem – 30% z celkové částky za pobyt
* od 30 do 20 dnů před nástupem – 50% z celkové částky za pobyt
* od 19 do 8 dnů před nástupem – 80% z celkové částky na pobyt
* od 7 dnů do nenastoupení na pobyt – 90% z celkové částky na pobyt

Stornovací podmínky: vstupují v platnost dnem zaslání závazné objednávky klientem nebo zaplacením zálohy na objednané služby. Každý klient má právo objednaný pobyt zrušit a to výhradně písemnou formou. Majitelé objektu si za každý stornovaný/zrušený pobyt účtuje vyřizovací poplatek ve výši 1000,- Kč. Pokud za sebe klient zajistí náhradu, storno poplatky se neúčtují.

Storno poplatky se počítají ode dne písemného doručení stornovaného pobytu na adresu majitelů objektu. (Českobratrská 27, 775 00 Olomouc) Majitelé objektu si vyhrazují právo zrušit klientovi závazně objednaný pobyt a to v případě, kdy klient neuhradí včas a v termínu předepsanou zálohu nebo doplatek pobytu. V tomto případě klient uhradí majitelům storno poplatky dle výše uvedených podmínek.